Palvelupaikka.fi:stä löydät kohdennettuja palveluita muuttopaikka.fi, rahtipaikka.fi, joista löydät alansa ykkösyritykset helposti ja nopeasti. Palvelupaikka palvelee niin kuluttajaa kuin yritystäkin.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjästä

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii: Tombcape & Tippler Oy
Sähköposti: asiakaspalvelu(at)palvelupaikka.fi

2. Rekisterin nimi

Palvelupaikka.fi asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden yritys- ja henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: 
-asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen 
-rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja suoramarkkinointi, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi 
-rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen 
-asiakkaiden kiinnostustietojen sekä markkinointitarpeiden kartoittaminen. Asiakkaiden valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen. 
-asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä markkinoinnin kohdistaminen
Yritys- ja henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: 
-asiakastiedot: yrityksen nimi, yhteystiedot (esim. osoitetiedot, matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite) yhteydenottoa varten.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

6.1 Sähköinen aineisto

Käyttäjätunnuksin suojattu tietojärjestelmä palveluntarjoajan suojatussa palvelin-ympäristössä.

7. Henkilötietolain 24 §:n mukainen avoimuusperiaate

7.1. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

7.2. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu(at)palvelupaikka.fi
Asiakaspalvelu: +358 44 590 0775, asiakaspalvelu(a)palvelupaikka.fi | Myynti : myynti(a)palvelupaikka.fi

Sopimusehdot › Rekisteriseloste ›